Centrul Educațional

CENTRUL EDUCAȚIONAL

 

Vizualizeaza, si daca vrei descarca, pliant-ul pdf aici:

FatzaVerso

CENTRUL EDUCAŢIONAL ANDREIAN

CENTRUL ANDREIAN işi propune să ajungă una dintre cele mai de succes alternative din domeniul educaţional românesc, pentru integrarea copiilor în situaţii de risc, dar şi pentruidentificarea şi promovarea elitelor în diferite domenii de activitate, ştiinţifică sau artistică. Aceste principii pot fi atinse prin promovarea identităţii culturale, a valorilor individuale umane, a punerii accentului pe descoperirea şi dezvoltarea abilităţilor cognitiv —
comportamentale ale copiilor şi tinerilor, dar şi ale de viaţă. independentă.
3. Misiune
Misiunea Centrului Educaţional Andreian este  educarea, consilierea vocaţională şi formarea unui individ liber şi deschis, cu gândire vie, motivat, activ, creativ, care să poată face faţă oricărei schimbări social-economice.
Pentru indeplinirea acestei misiuni Centrul Educaţional Andreian îşi propune să realizeze o serie de obiective cum sunt:
– ‘infiinţarea unei şcoli moderne în care promovăm creşterea responsabilităţii părinţilor de a fi parteneri activi ai actului educational al copiilor şi implicarea actorilor economici locali, – crearea şi promovarea de cercuri şi ateliere pe diverse tematici, de la cele ştiinţifice (ex. astronomie, matematică, ştiinţa mediului etc), la cele artistice, culturale şi sportive;
implicarea copiilor şi tinerilor ce frecventează Centrul în acţiuni de voluntariat orientate spre comunitate;
– educarea financiară şi antreprenorială a tinerilor ce frecventează centrul;
4. Valori
Activitatea în cadrul Centrului Educaţional Andreien se va desfăşura ţinând seama de un set de valori. Valorile la care aderăm sunt:

– Unicitatea fiecărui copil şi individ.
– Responsabilitatea
– Seriozitatea
– Respectul pentru beneficiari şi societate.

5. Detaiii despre produs / serviciu
Serviciile sunt grupate in trei mari categorii:
I. Servicii educaţionale prin infiinţarea unei Scoli, respectiv cursuri pentru invatamântului primar clasa 0 şi clasa IV.

II. Cercuri tematice

III. Tabere şi Scoli de vacanţă — şcoli de vara unde vor avea programe educaţionale şi extracuriculare, joacă şi sport.

IV. Educaţie incluziva